Skip to content Skip to footer
Secretarul general, Lilia Palii, a participat, astăzi, la masa rotundă cu reprezentații companiilor din sectorul de externalizare a proceselor operaționale și serviciilor (BPO/SSC) din Moldova. În cadrul evenimentului, experții GIZ, au prezentat rezultatele analizei sectorului și a profilelor investiționale a BPO/SSC. De asemenea, reprezentanții autorităților publice, mediului academic, asociației patronale au discutat cu reprezentații sectorului pe marginea oportunităților, constrângerilor și perspectivele de dezvoltare a sectorului.

În discursul său, Secretarul general, Lilia Palii a menționat că identificarea măsurilor de politici economice pentru sprijinirea sectorului BPO este un subiect pe agenda Ministerului Economiei și Infrastructurii, precizând că echipa MEI este preocupată de analiza sectorului la nivel global, regional și, în mod special, la nivel național sub aspectul provocărilor existente, oportunităților și a proiecțiunilor de perspectivă.

„Piața de externalizare a proceselor de afaceri și serviciilor oferă oportunități chiar și în pofida șocurilor economice cauzate de impactul COVID-19. Este important că acest sector ajută mediul de afaceri să se concentreze pe activitatea principală și să-și reducă costurile. Avem în țara noastră un potențial uman și tehnologic ridicat, ultimul studiu privind piața muncii de asemenea demonstrează că în ciuda tendințelor migraționiste, avem forță de muncă calificată disponibilă. Mai mult, oportunitățile din acest sector constituie un factor important în stoparea emigrării tinerilor școliți din Republica Moldova, crearea locurilor de muncă pentru aceștia și perspective de dezvoltare și creștere profesională în Republica Moldova”, a punctat Lilia Palii.

Potrivit datelor prezentate de reprezentanții GIZ Moldova privind evoluțiile sectorului BPO și SSC s-a constatat că cifra de afaceri la nivel mondial, prognozată pentru 2027, pentru sectorul de outsourcing se estimează la 406 miliarde de dolari. Iar cifra de afaceri pentru sectorul național de outsourcing, preconizată pentru 2024, se estimează la 30 milioane de dolari SUA.

„Republica Moldova este o destinație atractivă pentru investiții, consider că avem competențe lingvistice ridicate și o abundență de talente, forță de muncă cu studii superioare și un sector IT bine dezvoltat, care ne avantajează și ne poziționează ca un lider de BPO la nivel regional”, a specificat secretarul general.

Evenimentul a fost organizat de Agenția de Investiții în parteneriat cu Camera de comerţ “Moldo-Belgiană-Luxemburg”, cu sprijinul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).